Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  HOSTOUŇ ‚ OKRES KLADNO

ŠKOLNÍ PROJEKTY

    PROJEKTY PROJEKTYšššš       ŠKOLNÍ PROJEKTY  ŠARCHIV PROJEKTŮ 1. ročník  Ochrana přírody - rostlin a živočichů. Jak se chováme k přírodě, aby byla čistá, zdravá a krásná. 2. ročník   Les - naše bohatství. Životní prostor a společenstvo lesa - co v lese můžeme vidět, slyšet, pozorovat. Příběhy  lesa 4. a 5. ročník    Celoroční projektová témataVl, Př, Vv, Čt, HvFormou četby, vyhledávání informací, dramatizace a výtvarného provedení se budeme během celého školního roku podrobněji věnovat různým tematickým okruhům k doplnění učiva.( Písmo / Kniha  / Pravěk / Středověk / Smysly / Malíři  / Husitské boje / Jak se co dělá / Ornamenty… )                                                  a jiná témata, která nás během roku budou zajímat . 3., 4., 5. ročníkMáme rádi zvířátka Celý školní rok se budeme věnovat zvířátkům.Naučíme se druhy živočichů, seznámíme se s jejich přirozeným společenstvem.Budeme vyhledávat naučné informace, číst pohádky, vyprávět příběhy, popisovat zvířata.Během procházek do přírody budeme pozorovat jejich pohyb a výskyt.Zjistíme jak o živočichy pečovat, jak jim pomáhat a hlavně chránit .Na konci školního roku se za zvířátky podíváme do ZOO ZÁJEZD  na výukový program. ŠKOLNÍ PROJEKTY 2019 / 2020

 

 

Po stopách výtvarného umění

( Vv, Pv – 4. a 5. ročník 2019/2020  I. Malá)

V celoročním projektu se žáci budou seznamovat s vývojem  dějin umění.

Poznají díla českých i světových malířů.  Budou pozorovat různé styly a techniky malby.

V hodinách Výtvarné výchovy se budeme snažit díla mistrů napodobit.

Vznikne tak sbírka obrazů  pro každého žáka.

Zároveň si děti odnesou vlastní „ Deníček umění“ ve kterém budou mít zaznamenané

základní informace o jednotlivých malířích.

 

 

 

 

TOPlist