Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  HOSTOUŇ ‚ OKRES KLADNO

ŠKOLNÍ AKCE - archiv

 

                                                                                ŠKOLNÍ AKCE  2018/2019    

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

   VÝLET -  ZOO ZÁJEZD 3.-5.ročník

      OSLÍ STEZKA KLADNO - 1.-2. ročník

 FOTOGRAF

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ( 4. ročník) 

3.,4., 5. ročník  -  Edukační program - zámek Nižbor / PRAVĚK /

Dopravní výchova ( 4. ročník) 

MDD ve škole - soutěžní dopoledne 

NOC S ANDERSENEM  ( pro žáky 3. - 5. ročníku) 

 Cesta kolem světa (divadelní představení pro 1.stupeň)

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Ukončení plavecké výuky ( 2. a 3. ročník)

Beseda o Africe, africké bubny, tance

Výstava drobného zvířectva -  1. a 2. ročník

Vystoupení u kostela +  výrobky dětí

Zahájení plavecké výuky ( Kladno pro žáky 2. a 3. ročníku)

Vánoční výlet – 3. - 5. ročník - Luníkov

Vánoční dílničky ve škole  14.00 – 17.00 hodin

Vánoční výlet 1. ročník - Lego Kladno

Vánoční výlet  2. ročník – Vánoční dvůr Dobrovíz

 Halloweenské dopoledne

Dopravní výchova pro 4.ročník

Fotograf (stolní kalendář 2019)

Třídní schůzky

Divadelní představení v KD Hostouň  

1. 10.  -   3.,4., 5. ročník  -  Výlet do Šárky

Učení v přírodě - Vl- Staré pověsti české / Př - horniny, živočichové / cvičení v přírodě.

od 1.10.  - Zahájení práce zájmových kroužků

29. a 30.10. - Podzimní prázdniny

 

 

                                                                                       ŠKOLNÍ AKCE  2017/2018    

 

   6.6.     Výlet  pro 1.a 2. .ročník (Výzkumný ústav včelařský- Máslovce Dol)

11.6.     Workshop (3.- 5. ročník)

18.6.     Workshop (1. a 2.ročník)

   FOTOGRAF  

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - HARRACHOV  

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - pro žáky 4. ročníku  

Školní kolo Pythagoriády

České muzeum hudby – návštěva v rámci celoškolního projektu

   " Hudba a pohádka "

Ukázka netradičních hudebních nástrojů -  Muzikoterapie – (1.-5.ročník) Den Země – beseda (vycházka všechny ročníky)

      Ekologická beseda – Letiště Praha (závěr cyklu besed)   

 Jarní vycházka 1.a 2. ročník

Jarní výuka v přírodě 3. - 5. ročník

Environmentální beseda zajištěná Letištěm Praha (pro žáky 4,. a 5.ročníku)

Noc s Andersenem (3. - 5. ročník )

Odeslání výtvarných prací do soutěže - Konto bariéry / Paralympiáda 2018 ( 4. a 5. ročník)

"Tonda obal" - třídíme odpad  ( beseda s programem pro žáky 1.- 5. ročníku)

     Environmentální výchova - beseda , zajišťuje Letiště Praha ( 4. a 5. ročník)

Den otevřených dveří (12-16 hodin) pro předškoláky a jejich rodiče

Interaktivní program pro 4. a 5.ročník zaměřený na ekologii - zajišťuje Letiště Praha

Divadlo Lampion v Kladně - představení pro žáky 2.-5.ročníku

Zpívání u kostela - vystoupení žáků ZŠ

Svíčkárna Šestajovice - celoškolní výlet

Etiketa a školní řád – výchovný program pro I.stupeň  

 Divadýlko z pytlíčku - O princezně Mlsalce

Den otevřených dveří -  dílničky  14.00 hodin - 17.00 hodin 

 Metodická návštěva pracovníků PPP Kladno v ZŠ Hostouň

Ukončení plavecké výuky

  Dopravní výchova pro 4.a 3. ročník 

HALLOWEEN  - duchařské vyučování

       ZAHÁJENÍ PLAVECKÉ VÝUKY ( 2.,3.,a 4. ročník)

Garden park  Jeneč – program pro školy *  DRAVCI  * ( hrazeno  školou)

 

ŠKOLNÍ AKCE  2016/2017

  ROZLOUČENÍ SE S  5. ROČNÍKEM - PŮLNOČNÍ ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

MDD - Sportovní dopoledne na hřišti

Beseda - Ptactvo v naší přírodě

Workshop (1. a 2. ročník - Bylinky, 3.-5.ročník Písmo)

ŠKOLA V PŘÍRODĚ -  FARMA CHOTĚTICE

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ KLADNO - 4. ročník

 Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2017/2018

Jíme zdravě - beseda

Den Země  - beseda, vycházka   

Fotografování

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

5. ročník - Výlet -  Muzeum T. G. Masaryka

NOC S  ANDERSENEM - 4. a 5. ročník      

KD Hostouň - Divadýlko z pytlíčku 

 Informace k zápisu a prohlídka školy pro budoucí prvňáčky / 13.00 – 16.00hodin

JARNÍ  PRÁZDNINY

Divadlo Lampion - Mach a Šebestová

Zpívání u kostela, ukázka výrobků ŠD

Workshop - Andělíček

Den otevřených dveří + vánoční dílničky

České Vánoce Josefa Lady - Divadlo Lampion Kladno 

Fotograf ( kalendář)

PLAVECKÁ VÝUKA - KLADNO

 CELOROČNÍ SBĚR  PAPÍRU - ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

PROGRAM PRO 1. - 5.ročník - BEZPEČNÝ PES  

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO 3. a 4. ročník  

 HALLOWEEN VE ŠKOLE   

  - - - *  ******Školní výlet - 1. - 3.roč. Přírodní rezervace Divoká Šárka

                                                                              4. a 5.roč. Archeologický park Liboc

                                                                                  

ŠKOLNÍ AKCE  2015/2016

   Exkurze – NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM (závěr projektu Vynálezy )

             Workshop Čokoláda (všechny třídy)

  -  exkurze  - Amazon  ( 3. - 5. ročník)

 20.6.  Závěr a zhodnocení besed o životním prostředí - Letiště Praha

            (pro žáky 4. a 5.ročníku)

      Žáci ostatních ročníků -  Šárka ( vycházka)

Vyhodnocení sběru papíru - odměny pro žáky

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - MEDVĚDÍ BOUDA 

Fotograf – společné třídní foto, jednotlivciŠkola v přírodě

  Dopravní hřiště Kladno –  PRŮKAZ CYKLISTY  ( 4. ročník)

 NOC S ANDERSENEM

Beseda - ekologie ( Letiště Praha

 Den Země – beseda, vycházka, pravidla bezpečného pohybu na silnici)

Třídní schůzky ( informace o ŠVP) 16.00 hodin

Zakončení projektu ( 4. a 5. ročník) KAREL IV.- výlet do Wax musea Karlštejn

 Sběr papíru

Environmentální výchova- beseda na téma životní prostředí (ve spolupráci s Letištěm Praha)

Divadelní představení pro 1.-5.ročník - Hostouň

Dopravní výchova pro 4.ročník- výuka, test cyklisty

Beseda " Hluk"  ( Letiště V. Havla)

 Ekologická beseda 

 Zápis dětí do 1. ročníku

  ČERTOVSKÁ VÝUKA  ,  Mikulášská nadílka            

 Vánoční koncert v KD ( dopoledne) všechny ročníky

Beseda se zástupci POLICIE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  14.00 – 17.00

- dílničky ( vánoční vyrábění)

                                               - soutěž výt. prací žáků                                                        

                        - příjemné setkání rodičů, dětí a přátel školy 

CANISTERAPIE –  ukázka terapie za pomoci psů  - beseda

 Halloween ve škole

Barevný svět - workshop

Čtenářské dílny- seminář ( R.Koukalová, I.Malá)

Dopravní výchova 4. ročník ( Labyrint Kladno)

Noc v družině

Vystoupení hudebního kroužku u kostela a tržiště výrobků žáků naší školy

VÝUKOVÝ ZÁJEZD DO LONDÝNA ( Mgr.M. Filikarová, Mgr.H. Misařová)

 FOTOGRAF - Kalendář 2016

Divadýlko ve škole ( 1. ročník - H. Misařová)

 Výukový program (Vlastivěda 4. ročník) - CESTA ZA KELTY - zámek Nižbor  (I.Malá)

- Školní družina se zúčastnila akce v  obecní knihovně "Čtenářem je každý rád, s knihou budu kamarád"

  

  ŠKOLNÍ AKCE  2014/2015

                                                                 DĚTSKÝ DEN – sportovní dopoledne na hřišti

  ŠKOLNÍ VÝLET – MLÝN U VESELÝCH

Vyřazení nejstarších žáků z MŠ a žáků 5. ročniku ZŠ

 Vystoupení dětí v Amazonu ( Aj)

Pasování na čtenáře (1.+2.ročník)

Fotografování tříd

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – ČESKÁ KANADA

Divadelní představení Hrátky s odpadky (50 Kč/dítěSběr papíru

Den Země  - vycházka spojená s úklidem okolí školy

Třídní schůzky – informace o ŠvP

  První pomoc – beseda + nácvik ošetření

 Český červený kříž Kladno. 

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY   -     Děti-dětem “

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti

žáci 4. a 5.  ročníku 

předvedou  svým mladším spolužákům a předškolákům

dramatizaci pohádek

                                                            O ČERVENÉ KARKULCE    a   O PRINCEZNĚ NA HRÁŠKU

4. a 5. ročník  - projekt

"  KNIHA - CESTA OD HLINĚNÝCH DESTIČEK K ELEKTRONICKÉ ČTEČCE" 

Konverzace v angličtině  - od 24.2. bude jedna hodina  angličtiny týdně zaměřena na konverzaci

(povede rodilá mluvčí za účasti učitelky).

V neděli 22.února se konalo vítání hostouňských občánků

 26.2. - Exkurze do Národního divadla

 

Zápis do 1. ročníku  ZŠ Hostouň  10.00 – 16.00 hodin 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ ( děti se přišly podívat na výuku v první třídě).

 

 Čertovská výuka

-Den otevřených dveří   -    8.00 – 17.00. hodin

- Nahlédnutí do výuky   *   8.00 – 9.40 hodin

- Předání dárků od firmy Amazon 

- Předvánoční  setkání rodičů, dětí a veřejnosti  ve škole    *   14.30 – 17.00hodin

- Soutěž „O nejhezčí vánoční ozdobu“

-Setkání předškoláků, prvňáčků a  jejich rodičů ( vystoupení dětí + dílničky)

 Návštěva fotoateliéru ( 1. ročník)

Výtvarná dílnička ( dárkové předměty na akci 29.11.) 3. – 5. ročník

FOTOGRAF  -  VÁNOČNÍ KALENDÁŘ

Hudební výchova  2. a 3. ročník – návštěva dipl. um. L. Musilové – ukázka hudebních nástrojů

Prodejní charitativní akce – „ Život dětem“ a „Chrpa“

VÝLET - ČECHOVA STODOLA  ( VÁNOČNÍ PROGRAM)

Hostounští nadšenci pořádaji  akci  -  Rozsvěcení vánočního stromečku.

Žáci naší školy se každoročně  do  akce zapojují  prodejem  vlastních výrobků a zpěvem koled, které nacvičili na hudebním kroužku.

 Sběr papíru

Divadlo Lampion ( Kladno)

 

                                                                        Exkurze –   EKOFRUKT Slaný, ovocnářsko-potravinářská firma

Halloweenský den 

Příběhy pěti stromů  -  Sladovna Písek  - celoškolní výlet

Podzimní  přírodovědná  vycházka - sběr přírodnin 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE  NA HŘIŠTI + CVIČNÝ POPLACH 

 

Školní rok  2013/2014

Celodenní výlet – Mělník ( naučně-zábavný den)

Fotograf -  fotografie tříd

Divadýlko z pytlíčku

Vyhlášení výsledků  ekologické soutěže pořádané Letištěm Praha

Den dětí - soutěžní dopoledne

Velikonoce našich předků – výlet do skanzenu Přerov nad Labem

Sběr papíru

Beseda na téma “VODA“  -  program ekologické výchovy ( Letiště Praha)

PLANETÁRIUM -  Promítání vzdělávacích filmů v mobilním planetáriu.

Beseda- HLUK ( 4. a 5. ročník)

Muzeum J. A. Komenského Praha ( za tajemstvím písma)

Jarní vycházka – pozorování přírody

Interaktivní beseda s pracovníky Červeného kříže na téma „ PRVNÍ POMOC“

EKOLOGIE HROU  – výukový program Letiště Praha

Divadlo ve škole – Divadýlko z pytlíčku

Zápis dětí do 1.třídy (17.1.2014)

Projektová témata :   Prvouka - 3. ročník / Voda

Vlastivěda  - 4. ročník   / Karel IV.

Vlastivěda - 5. ročník  / Praha

Zimní vycházka - pozorování přírody Zimní vycházka do přírody                            

VÝLET DO POHÁDKOVÉ KOVÁRNY – Jižní Čechy

Výroba vlastních buttonů (odznaků )

Tradiční „ Vánoční setkání ve škole“ spojené s prodejem andělíčků

( výtěžek byl jako každý rok zaslán na konto „ Člověk v tísni“,

součástí akce byla soutěž tříd    „ O nejhezčího vánočního kapra“.

Halloweenské  dopoledne

Sběr  papíru ( výtěžek bude využit na prosincový výlet do Pekelné kovárny).

Divadlo  *  1.- 3. Ročník + MŠ

Projektové téma k  1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu

Vlastivěda 3. - 5. ročník

- Fotograf

Výlet * Benátky nad Jizerou ( historie interaktivně)

Pouštění draků - (1. ročník)

Podzimní vycházka /  příroda na podzim + dopravní výchova ( 2. - 5. ročník)

ŠKOLA NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ  -  projekt ( Vl, Sl, Vv , 3. a 5. ročník)

Zapojení do projektů  :  Ovoce do škol   a   Školní mléko

PLAVECKÁ VÝUKA –  Plavecká škola Medúza Kladno

Dopravní hřiště Kladno ( program pro žáky 4. a 5. ročníku)

 

 

 ŠKOLNÍ AKCE  2012 / 2013

ŠTEFÁNIKOVA  HVĚZDÁRNA   

   FOTOGRAF   -společná třídní fotografie

DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ  ve škole

  SROVNÁVACÍ  TESTY  z  ČJ, M, AJ   ( pro žáky 5. ročníku)

 *  29. května – 5. června  /   ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Vítání občánků ( hudební kroužek)

SBĚR  PAPÍRU  /  Sbíráme : noviny, časopisy, kartony, obaly a jiné

CELOŠKOLNÍ  EKOLOGICKÁ  VYCHÁZKA  –  úklid okolí školy

 Minuta pro Zemi  -   celostátní soutěž

Výukový program pro žáky 3. ,4.,  5. ročníku -   VÝLET  - Karel IV. ( Praha)

POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH ( beseda + prezentace)

ČTYŘLÍSTEK ( kino )

Požární ochrana očima dětí ( výtvarná soutěž) 4. - 5. ročník

Mezipředmětový projekt  -  HUSITÉ ( 4. a 5. ročník - Vl, Hv, Vv)

 Zápis dětí do 1. ročníku  

     Výlet do rodiště J. Lady - Muzeum v  Hrusicích 

    DOPOLEDNE  ( pro žáky naší školy)- divadelní představení "O princezně Mlsalce"

ODPOLEDNE  ( pro širokou veřejnost) - tradiční  " Vánoční setkání ve škole"

          soutěž  " O nejhezčí  vánoční přání "

Charitativní akce, do které můžete přispět zakoupením  „Vánoční rybky“ vyrobené žáky naší školy. Výtěžek bude věnován na konto ČLOVĚK V TÍSNI.

Předvánoční dopoledne - zvyky, pohádky  ( beseda pí Svatošová)

Zahájení celoškolního projektu

 „VÁNOCE S JOSEFEM LADOU“,

terý vyvrcholí v prosinci výletem do rodiště J. Lady v Hrusicích

PLAVECKÁ VÝUKA   – MEDÚZA KLADNO

Odeslání Vv prací ( 4. a 5. ročník) – do soutěže „O nejhezčí strašidlo“

Den otevřených dveří

HURÁ ŠKOLA , aneb i po prázdninách je nám veselo - SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE NA HŘIŠTIPŘIHLÁŠENÍ

DO PROJEKTŮ : ŠKOLNÍ MLÉKO a OVOCE DO ŠKOL

 

ŠKOLNÍ AKCE 2011/2012

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 Výlet - Národopisné Muzeum Třebíz ( skanzen)

Mikuláš v dole Mayrau - Čertovské kování

4. 5. ročník - Zámek Nižbor / doplnění učiva vlastivědy . Cesta za Kelty.

1. ročník -Unhošť / knihařství a Vlastivědné muzeum

Zpívání koled u kostela

Vítání občánků

Odpolední setkání ve škole ( soutěžní výstava dětských obrázků, prohlídka školy )

Pohádka o drakovi  pro 1.-3.ročník  (Divadélko z  pytlíčku)

Vánoce ve škole

Pohádková země  V. Klimtové  -   výstava v knihovně

Přihlášení k evropskému projektu Ovoce do škol

.    Dopravní výchova 3., 4., 5. ročník  ( teorie)

.Odeslání výt. prací do soutěže " Svět letadel"

Odeslání výt. prací " Výtvarný podzim"

MDD – Divadlo Lampion  ( Princezna Oslí kůže )

Beseda „ LIDICE“ ( 4. a 5. ročník)

Závěrečná akce Letiště Praha – program ekologická výchova ( Terminál 1) -  4., 5. ročník

Dopravní hřiště Kladno ( 4., 5. ročník)

Fotograf

Divadelní představení  ( 1,. 2., 3. ročník)

SBĚR PAPÍRU – vyhlášení výsledků ( odměny)

Beseda na téma " VODA"  – Letiště Praha ( 4. a 5. ročník)

Den plný her – Rozvíjení logiky pomocí her Menzy

Vystoupení dětí z hudebního kroužku na vítání občánků

Den Země – vycházka

Beseda na téma VODA – zajišťuje Letiště Praha

Výchovný koncert

Pasování prvňáčků na čtenáře

Vyhlášení výsledků soutěže „ O nejkrásnější obálku knihy“

Dopravní výchova 3. a 4. ročník ( Labyrint )

Beseda o emisích ( 4. a 5. ročník)

Beseda o hluku ( letiště Praha)

Beseda o odpadech ( Letiště Praha)

Projektový den    4. ročník  / Vlastivěda /  - Karel IV.

5. ročník /   Přírodověda + Informatika /  - Podnebné pásy

 

Akce ve školním roce 2010/2011

 ŠKOLNÍ  VÝLET – hrad  Červený Újezd

Muzeum MHD v Praze ( výlet )

DĚTSKÝ DEN

Čertovská školička

Plavecká výuka Kladno

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pasování prvňáčků na čtenáře

Valentýnské odpoledne – turnaj ve společenských hrách

Divadelní představení v Zámecké zahradě – Mach a Šebestová

POZNÁVÁME PŘÍRODU – celoroční projekt

ŠKOLÁK  ŠIKULA – školní vědomostní hra

Beseda v místní knihovně

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – PEC POD ČERCHOVEM

kolem nás 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist