Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  HOSTOUŇ ‚ OKRES KLADNO

O ŠKOLE
                                                                                 
 
Základní škola Hostouň poskytuje vzdělání žákům 1.stupně.
Školu navštěvují děti z Hostouně a Dobrovíze, jejím zřizovatelem je OÚ Hostouň. 
                                                                    
  Kariéra: Základní škola Hostouň přijme kvalifikovanou učitelku (učitele) pro 1. stupeň ZŠ
ZŠ Hostouň nabízí:
 
Ve výchovně vzdělávacím procesu se zaměřujeme mimo jiné na posilování kladných mezilidských vztahů. Samozřejmostí je individuální  přístup ke každému žákovi a spolupráce s rodinou.
Vedeme děti k citlivému přístupu k přírodě a k lásce ke čtení.Rozvíjení tvořivých dovedností. Tvůrčí myšlení.       

Vzdělávání v místě bydliště blízkost domova, společná cesta ze školy, kamarádi ze školky

Moderní způsob vyučování

Využití počítačové techniky (interaktivní tabule, moderní počítačová učebna, čtečky)

        - učebnice odpovídající současným požadavkům

Individuální přístup k dítěti – optimální počty žáků ve všech ročnících

Provoz školní družiny od 6.30, po vyučování do 16.30 hodin

Zájmové kroužky –  Výtvarný, Dopravní,  SPU, Pohybový 

Pro žáky naší školy je otevřena  ŠKOLNÍ KNIHOVNA

                              Další školní aktivity :  Plavecká výuka,  Škola v přírodě,

výlety, divadelní představení, exkurze, besedy, soutěže, výchovné koncerty

Školní stravování (dovoz obědů - Roxy Hostivice )

 Jsme zapojeni do projektů :

Školní mléko na každý vyučovací den dle výběru rodičů

Ovoce do škol – pro zdraví našich žáků – zapojení do programu s podporou EU

Recyklohraní - sběr použitých batriií, tonerů  ...

***

              Ve školním roce 2017 / 2018 navštěvuje školu xx žáků, výuka probíhá ve čtyřech třídách.

 
I. 1. ročník   – 20 žáků , třídní uč. Mgr. Helena Misařová
II. 2. ročník   –  18 žáků , třídní uč. J. Misař
III. 3. ročník   - 12 žáků , třídní uč. I. Malá
                                        IV. 4. a 5. ročník  - 7+8 žáků , třídní uč. R. Koukalová
Ostatní vyučující : pí ředitelka  Mgr. M. Filikarová, Bc. L. Soukupová
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÝ PRACOVNÍK -  Mgr. Helena Misařová
 
Pro školní rok 2017/2018 jsou otevřena dvě oddělení ŠD
vedoucí vychovatelka - Bc. Lenka Soukupová 
       vychovatelka - Jana Demková
RANNÍ DRUŽINA v provozu od  6.30 hodin - 7.40 hodin
ODPOLEDNÍ DRUŽINA v provozu od 11.40 hodin do 16.30 hodin
 
 

                                                   ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017/2018

                           

                                                                                                                

  DOPRAVNÍ  KROUŽEK

 Pondělí  13.00 - 13.30 hodin  ( R. Koukalová)

  ČTENÁŘSKÝ  KLUB

 Pondělí 12.45 - 14.15 hodin   ( Mgr. H. Misařová)

  VÁNOČNÍ   ZPÍVÁNÍ

 Pondělí 13.00 - 13.45 hodin ( Bc. L. Soukupová) do 2.12.- vystoupení u kostela

  MATEMATICKÝ KROUŽEK

 Středa 13.00 - 14.00 hodin ( E. Vlčková)

  DOUČOVÁNÍ

 Čtvrtek 12.50 - 13.50 hodin ( Mgr. H. Misařová)

  RELAXAČNÍ CVIČENÍ

 Pátek 13.00 - 13.45 hodin ( Bc. M. Malá)

  VÝTVARNÝ KROUŽEK

 Pátek 13.00 - 14.00 hodin ( I. Malá)

               Vyučování začíná v 8.00, dopolední vyučování končí šestou vyučovací hodinou ve 13.30hodin.

Naše škola má pět učeben ( dvě s interaktivní tabulí ) a jednu místnost pro práci ŠD.   

V hodinách tělesné výchovy využíváme zařízení TJ Sokol Hostouň (sokolovnu, hřiště).
Na naší škole je zajištěno školní stravování, obědy dovážíme ...


                                              Naše škola se zapojila do projektu  RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění

a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

( http://www.recyklohrani.cz/cs/ )

 

Sběrné místo  ZŠ HOSTOUŇ -  odevzdat můžete použité baterie, tonery a cartridge

************************************************************************************************************************** 

    Současně sbíráme plastová víčka http://www.asociace-deti-dmo.cz/page/pribehy?page=3&do=changepage  ( pro Lukáška B.)

************************************************************************************************************************** 

NAŠE ŠKOLA ZAJIŠŤUJE CELOROČNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

TOPlist