Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  HOSTOUŇ ‚ OKRES KLADNO

O ŠKOLE
                                                                                 
 
                                          
 

Základní škola Hostouň poskytuje vzdělání žákům 1.stupně,

navštěvují ji děti z Hostouně a Dobrovíze. Zřizovatelem školy je OÚ Hostouň.

 

ZŠ Hostouň nabízí:

-  Vzdělávání v místě bydliště

-  Moderní způsob vyučování

-  Využití počítačové techniky

  (všechny učebny vybaveny interaktivní tabulí, využívání počítačů při výuce)

- Učebnice odpovídající současným požadavkům vzdělávání

-  Individuální přístup, asistenti pedagoga

-  Nízký počet žáků ve třídách

-  Provoz školní družiny od 6.30, po vyučování do 16.30 hodin

-  Školní stravování (dovoz obědů INITA Hostivice)

-  Zájmové kroužky (výtvarný, dopravní, pohybový, matematický, angličtina,

    SPU, podle zájmu možnost pěveckého kroužku, zumby…)           

-  Školní knihovna (pro žáky školy)

-  Naše škola se zapojila do projektu  RECYKLOHRANÍ

           Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky,

              jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění  a recyklace odpadů a umožnit jim 

              osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.  

 

Aktivity školy:    Plavecká výuka, škola v přírodě, výlety, exkurze, divadelní představení, výchovné koncerty, besedy, soutěže …

 

Zapojení do projektů s podporou EU:

 

Šablony II – asistent pro ZŠ, ŠD

Ovoce, zelenina a mléko do škol (zajišťuje BOVYS)

 Od září 2019 jsme zapojeni do projektu Sportuj ve škole (Asociace školních sport. klubů ČR).

 

 Ve školním roce  2019/2020 bude výuka probíhat v pěti třídách

(všechny ročníky samostatně).

 

I,      1.ročník - 11 žáků tř. uč. Mgr. Helena Misařová

II.     2.ročník - 15 žáků, tř. uč. Jan Misař

III.    3.ročník - 18 žáků, tř. uč. Renata Koukalová

IV.   4.ročník - 15 žáků, tř.uč. Mgr. Milena Filikarová

V.    5.ročník  - 11 žáků, tř.uč. Iveta Malá

 

Školní poradenský pracovník Mgr. Helena Misařová 

 

Vychovatelky ŠD: Bc. Lenka Soukupová , vedoucí vychovatelka

                             Tereza Zeithamlová

 

 

 

 

 

TOPlist