Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  HOSTOUŇ ‚ OKRES KLADNO

O ŠKOLE
                                                                                 
 
Základní škola Hostouň poskytuje vzdělání žákům 1.stupně.
Školu navštěvují děti z Hostouně a Dobrovíze, jejím zřizovatelem je OÚ Hostouň. 
                                                                    
  ZŠ Hostouň nabízí:
 
Ve výchovně vzdělávacím procesu se zaměřujeme mimo jiné na posilování kladných mezilidských vztahů.
Samozřejmostí je individuální  přístup ke každému žákovi a spolupráce s rodinou.
Vedeme děti k citlivému přístupu k přírodě a k lásce ke čtení.Rozvíjení tvořivých dovedností. Tvůrčí myšlení.       

Vzdělávání v místě bydliště blízkost domova, společná cesta ze školy, kamarádi ze školky

Moderní způsob vyučování

Využití počítačové techniky (interaktivní tabule, moderní počítačová učebna, čtečky)

        - učebnice odpovídající současným požadavkům

Individuální přístup k dítěti – optimální počty žáků ve všech ročnících

Provoz školní družiny od 6.30, po vyučování do 16.30 hodin

Zájmové kroužky –  Výtvarný, Dopravní,  SPU, Pohybový,Matematický 

Pro žáky naší školy je otevřena  ŠKOLNÍ KNIHOVNA

                              Další školní aktivity :  Plavecká výuka,  Škola v přírodě, výlety,

                                   divadelní představení,  exkurze, besedy, soutěže, výchovné koncerty

Školní stravování (dovoz obědů - Roxy Hostivice )

 Jsme zapojeni do projektů :

Školní mléko na každý vyučovací den dle výběru rodičů

Ovoce do škol – pro zdraví našich žáků – zapojení do programu s podporou EU

Recyklohraní - sběr použitých batriií, tonerů  ...

***

      Ve školním roce 2018 / 2019 navštěvuje školu xx žáků, výuka probíhá ve čtyřech třídách.

 
I. 1. ročník   – xx   žáků , třídní uč.
II. 2. ročník   –  xx žáků , třídní uč.
III. 3. ročník   - xx  žáků , třídní uč.
                                                          IV. 4. a 5. ročník xx žáků , třídní uč.
Vyučující : pí ředitelka  Mgr. M. Filikarová, Mgr. Helena Misařová,
 R. Koukalová, J. Misař, I. Malá , Bc. L. Soukupová
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÝ PRACOVNÍK -  Mgr. Helena Misařová
 
Pro školní rok 2018/2019 jsou otevřena dvě oddělení ŠD
vedoucí vychovatelka - Bc. Lenka Soukupová 
       vychovatelka - Tereza Zeithamlová
RANNÍ DRUŽINA v provozu od  6.30 hodin - 7.40 hodin
ODPOLEDNÍ DRUŽINA v provozu od 11.40 hodin do 16.30 hodin
 
 

                                                   ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017/2018

                           

                                                                                                                

  DOPRAVNÍ  KROUŽEK

  ( R. Koukalová)

  ČTENÁŘSKÝ  KLUB

 ( Mgr. H. Misařová)

  MATEMATICKÝ KROUŽEK

 ( E. Vlčková)

  RELAXAČNÍ CVIČENÍ

  ( Bc. M. Malá)

  VÝTVARNÝ KROUŽEK

 ( I. Malá)

       Vyučování začíná v 8.00, dopolední vyučování končí šestou vyučovací hodinou ve 13.30hodin.

Naše škola má pět učeben ( čtyři s interaktivní tabulí ) a jednu místnost pro práci ŠD.   

V hodinách tělesné výchovy využíváme zařízení TJ Sokol Hostouň (sokolovnu, hřiště).
Na naší škole je zajištěno školní stravování, obědy dovážíme ...


                                              Naše škola se zapojila do projektu  RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění

a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

( http://www.recyklohrani.cz/cs/ )

 

Sběrné místo  ZŠ HOSTOUŇ -  odevzdat můžete použité baterie, tonery a cartridge

************************************************************************************************************************** 

    Současně sbíráme plastová víčka http://www.asociace-deti-dmo.cz/page/pribehy?page=3&do=changepage  ( pro Lukáška B.)

************************************************************************************************************************** 

NAŠE ŠKOLA ZAJIŠŤUJE CELOROČNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

                         Kariéra: Základní škola Hostouň přijme kvalifikovanou učitelku (učitele) pro 1. stupeň ZŠ

TOPlist