Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  HOSTOUŇ ‚ OKRES KLADNO

MĚSÍČNÍ PLÁNY

 DUBEN  2018

                        

  4. a 5.4.    

   Zápis dětí do 1.ročníku

        4.4.           

   Školní kolo Pythagoriády

  12.4.

   České muzeum hudby – návštěva v rámci celoškolního projektu

   Hudba a pohádka

 19.4

   Ukázka muzikoterapie – (1.-5.ročník)

duben

   Den Země – beseda (vycházka)

    23.4.        

   Ekologická beseda – Letiště Praha (závěr cyklu besed) 

 

Třídní schůzky

25.4. od 15.00 hodin  - 1. a 2. ročník

26.4. v 16.00 hodin -    3. - 5. ročník  

 

       

 

 BŘEZEN 2018

Dopravní výchova – testy pro žáky 3. a 4. ročníku

Environmentální beseda zajištěná Letištěm Praha (pro žáky 4,. a 5.ročníku)

Noc s Andersenem (3. - 5. ročník )

Odeslání výtvarných prací do soutěže - Konto bariéry / Paralympiáda 2018 ( 4. a 5. ročník)

"Tonda obal" - třídíme odpad  ( beseda s programem pro žáky 1.- 5. ročníku)

          

 

ÚNOR 2018

Zahájení práce zájmového kroužku Aj (pro 2. - 5. ročník)

Environmentální výchova - beseda , zajišťuje Letiště Praha ( 4. a 5. ročník)

Den otevřených dveří (12-16 hodin) pro předškoláky a jejich rodiče

Jarní prázdniny okresu Kladno (do 4.3.2018)

LEDEN 2018

Interaktivní program pro 4. a 5.ročník zaměřený na ekologii - zajišťuje Letiště Praha

Divadlo Lampion v Kladně - představení pro žáky 2.-5.ročníku

Vysvědčení za 1.pololetí

PROSINEC  2017

Fotograf - stolní kalendář

Zpívání u kostela - vystoupení žáků ZŠ

Svíčkárna Šestajovice - celoškolní výlet

Etiketa a školní řád – výchovný program pro I.stupeň  

 Divadýlko z pytlíčku - O princezně Mlsalce

Den otevřených dveří -  dílničky  14.00 hodin - 17.00 hodin 

LISTOPAD 2017

 Metodická návštěva pracovníků PPP Kladno v ZŠ Hostouň

Ukončení plavecké výuky

Sběr papíru - odvoz

 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

 ŘÍJEN 2017 

  Dopravní výchova pro 4.a 3. ročník 

HALLOWEEN  - duchařské vyučování

     

ŘÍ 2017  

  ZAHÁJENÍ PLAVECKÉ VÝUKY ( 2.,3.,a 4. ročník)

Garden park  Jeneč – program pro školy *  DRAVCI  * ( hrazeno  školou)

 

 

   

     

 

   

 

 

TOPlist